Skip to main content

AUTOMATISERING

SOM FÖRENKLAR*
DIABETESHANTERINGEN1,2

*Vänligen se användarhandboken för SmartGuard™-läget. Viss interaktion krävs av användaren.

NYFIKEN? TILL KONTAKTFORMULÄR

MiniMed™ 780G system

MiniMed™ 780G-systemet

Vårt nya och mest sofistikerade insulinpumpssystem hjälper användare att nå de glykemiska konsensusmålen1 på över 70% Tid inom målområdet och HbA1c under 52 mmol/mol.2 Systemet erbjuder:

  • Automatisk tillförsel av basalinsulin och autokorrigering av höga värden*.
  • Valbart glukosmål: 5,5, 6,1 eller 6,7 mmol/l
  • Pump & CGM-data kan ses i smartmobiler, både av användare och följare
  • Automatisk uppladdning till CareLink varje dygn

*Vänligen se användarhandboken för SmartGuard™-läget. Viss interaktion krävs av användaren.

Fokusera på livet, inte på din diabetes

Automatisk tillförsel av basalinsulin och korrektionsdoser vid höga värden, upp till var 5:e minut, dygnet runt

Automatiseringen hjälper till att förhindra höga och låga värden med mindre insatser från användaren

Designad för det verkliga livet, där kolhydraträkning sällan stämmer exakt1

*Vänligen se användarhandboken för SmartGuard-läget. Viss användarinteraktion krävs.

UPPTÄCK  MINIMED™ 780G-SYSTEMET.

 

MER INFORMATION

  1. Battelino T, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care 2019; 42(8): 1593-1603.
  2. Carlson, A.L. et al. 97-P- Safety and glycaemic outcomes of the MiniMed™AHCL System in subjects with T1D. 80th ADA International Conference, June 2020, Chicago

Se enheternas användarmanualer för detaljerad information om bruksanvisningen, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och eventuella bieffekter. Kontakta din lokala Medtronic-representant för mer information.

© 2020 Medtronic. Med ensamrätt. Medtronic loggan samt Further, Together är varumärken som tillhör Medtronic. Tredjepartsvarumärken är varumärken som tillhör respektive ägare. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör ett Medtronic-företag. ACCU-CHEK och ACCU-CHEK GUIDE LINK är varumärken som tillhör Roche Diabetes Care. DreaMed Diabetes är ett varumärke som tillhör DreaMed Diabetes. Ltd. MiniMed™ 780G-systemalgoritmen innehåller teknik utvecklad av DreaMed Diabetes.