MiniMedsystemet

MiniMed® 640G insulinpump med SmartGuard®

SVÅRT ATT HÅLLA BLODSOCKRET UNDER KONTROLL?

Eftersom många faktorer kan påverka blodsockret, bland annat kost, motion och stressnivå, kan du behöva ett system som ger dig bättre kontroll: ett intelligent system.

MiniMed® 640G-systemet bygger på innovativ teknik som tillför basalinsulin till kroppen på ett sätt som ligger mycket närmare hur en frisk bukspottkörtel fungerar för att på så sätt hjälpa dig att få bättre kontroll över blodsockret.

> Om du vill att en Medtronic representant kontaktar dig angående MiniMed 640G systemet, KLICKA HÄR

Viktiga Punkter

 • Ta reda på mer om MiniMed® 640G-systemet genom att klicka på de olika delar som visas nedan

Anpassa din MiniMed 640G insulinpump

Select case colour

 • Black
 • Blue
 • Fuchsia
 • Purple
 • Grey
BESTÄLL DITT SILIKONÖVERDRAG

Vårt MiniMed 640G-system kombinerar:

 • Avancerat skydd
 • Ökad bekvämlighet
 • Förbättrad design

MiniMed-systemet vägleder dig till bättre kontroll1 genom ett avancerat skydd mot hypoglykemiepisoder2 och gör det enklare och bekvämare för dig att hantera din diabetes i vardagen.

AVANCERAT SKYDD

Trött på att blodsockernivån sjunker oväntat? Orolig för hypoglykemiepisoder?

Om du ska kunna undvika lågt blodsocker och ha god kontroll över blodsockernivån behöver du veta hur hög den är och om den är på väg uppåt eller neråt.

MiniMed 640G-systemet är avsett att ge dig ett bättre skydd, så att du kan känna dig tryggare.

SMARTGUARD®: Ett steg närmare en konstgjord bukspottkörtel

SmartGuard®, är vår exklusiva teknik som imiterar vissa funktioner hos en frisk bukspottkörtel och ger avancerat skydd mot hypoglykemi.4*

 • Utifrån glukosvärdena från sensorn kan SmartGuard® förutsäga en halvtimme i förväg att din blodsockernivå är på väg att bli för låg och automatiskt stoppa insulintillförseln.**
 • När blodsockret har återgått till normalnivå återupptar SmartGuard automatiskt insulintillförseln igen.***
 • Du kan ställa in flera olika gränser för lågt blodsocker under dagen, så att du kan få ökat skydd när du bäst behöver det.

 

 En dynamisk funktion för att avbryta insulintillförseln kan förkorta episoder med lågt blodsocker och dämpa blodsockernedgången.4

93% av dem som använde en pump med avbrottsfunktion kände sig tryggare med hanteringen av sin diabetes.5

TA REDA PÅ MER OM EXKLUSIV SMARTGUARD-TEKNIK FÖR AVANCERAT SKYDD I DENNA VIDEO.

INTELLIGENTA PUMPFUNKTIONER

Dessutom har MiniMed 640G bland annat följande inbyggda egenskaper för ökat skydd:

 • Aktivt insulin, så att det insulin som fortfarande är aktivt i kroppen visas på pumpens skärm och så att hänsyn tas till detta för rekommendationen i Bolus Wizard™ 
 • Förloppsindikatorn för bolusdosering, visar mängden bolusinsulin som tillförs, och Stoppa bolus för att när som helst omedelbart stoppa bolusdoseringen
 • Förutsägbar batterilivslängd, så att du vet när ditt batteri är på väg att ta slut innan det händer

ÖKAD BEKVÄMLIGHET

Diabetes är en komplex sjukdom, så ditt system för behandling måste vara enkelt.

Regelbunden kontroll av blodsockernivån. Beräkning av insulindosen. Loggning av värden. Det är mycket att tänka på om man ska kunna hålla blodsockret under kontroll varje dag. MiniMed 640G-systemet kan göra din vardag enklare.

Anpassad efter dina behov

MiniMed 640G insulinpump är utformad för att fungera smidigt i vardagen och göra behandlingen lite mindre komplicerad, bland annat genom:

 • Personliga inställningar av basalinsulin och bolusdoser som passar dina behov under hela dygnet
 • Programmerbara påminnelser så att du inte glömmer viktiga aktiviteter
 • Möjlighet att ställa in olika larmsignaler beroende på omständigheter eller tid på dygnet, t.ex. på natten när du sover, när du är på bio eller i en bullrig restaurangmiljö
ENKELT OCH DISKRET

MiniMed 640G levereras med unika CONTOUR® NEXT LINK 2.4 från Ascensia Diabetes Care, den enda glukosmätare som går att koppla till vårt system och:

 • Trådlös sändning av glukosvärden till pumpen
 • Fjärrstyrd bolusdosering
 • Laddar upp pumpdata till CareLink

CONTOUR NEXT LINK 2.4 ger hög3 noggrannhet och är lätt att använda.

 
BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT RÄKNA UT INSULINDOSERNA?

Bolus Wizard® kan beräkna och rekommendera insulindoser****, Hela beräkningen visas på ett lättbegripligt sätt på en skärmbild så att du får underlag för att hantera insulindosen bekvämt och korrekt.

FÖRBÄTTRAD DESIGN

Med den nya designen av MiniMed 640G kan du nu:

Water activities  Njuta av vattenaktiviteter med vår vattensäkra design

Easy readability  Enkelt läsa av värdena dygnet runt tack vare den nya färgskärmen med ljusanpassning

Intuitive  Enkelt navigera, med den intuitiva designen med färre knapptryckningar

hand  Passar både höger- och vänsterhänta användare

MiniMed 640G - Intelligent för bättre kontroll

REFERENSER

 • 1Jämfört med multipla dagliga injektioner, enligt den kliniska studien STAR 3: Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311-320.
 • 2Garg S, Brazg RL, Bailey TS , et al. Reduction in duration of hypoglycemia by automatic suspension of insulin delivery: the in-clinic ASPIRE study. Diabetes Tech Ther. 2012;14(3):205-209.
 • 3Avsnitt 8, klinisk studie. Arkivdata. Bayer Healthcare, LLC.
 • 4Bergenstal RM, Klonoff DC, Garg SK. et al. Threshold-Based Insulin-Pump Interruption for Reduction of Hypoglycemia. N Engl J Med. 2013; 369(3):224-232.
 • 5Användarutvärderingar. Arkivdata, Medtronic MiniMed, Inc.,Northridge, CA
 • * Guardian Link måste användas tillsammans med Enlite för att MiniMed 640G-insulinpumpens SmartGuard-funktion ska kunna användas. Det krävs fortfarande en kontroll med stick i fingret innan diabetesbehandlingen kan ändras.
 • ** Funktionen för automatiskt stopp bygger på vissa kriterier: sensorglukosvärdet måste ligga inom 3,9 mmol/l från gränsen för lågt blodsocker och prognosen måste vara att det ska bli 1,1 mmol/l över gränsen inom 30 minuter OCH pumpen får inte vara i refraktär fas.
 • ***Funktionen för dynamisk återupptagning bygger på att vissa förinställda kriterier uppfylls: sensorglukosvärdet måste ligga 1,1 mmol/l över den förinställda gränsen för lågt blodsocker och enligt prognosen ligga 2,2 mmol/l över gränsen inom 30 minuter OCH insulintillförseln måste ha varit avbruten i minst 30 minuter.
 • ****Beräkningen bygger på mängden insulin i kroppen, mängden kolhydrater, användarens aktuella blodsockervärde och målvärdet, förhållandet mellan insulin och kolhydrater och kroppens känslighet för insulin. Först måste Bolus Wizard ställas in korrekt. Användaren måste ange hur mycket kolhydrater han eller hon äter och sitt aktuella blodsockervärde innan Bolus Wizard kan räkna ut hur hög insulindosen ska vara.
 • Vattensäker vid tillverkningen ned till 3,6 meter i upp till 24 timmar i sträck. Se användarhandboken till MiniMed 640G för en fullständig beskrivning av vattensäkerheten och detaljerade användningsanvisningar.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.