MiniMedsystemet

MiniMed™ Quick-serter™

Nya och förbättrade MiniMed™ Quick-serter™ appliceringsverktyg

LÄTTARE
ENKLARE
SNABBARE
 

Upp till 2x
lättare att ladda*

 

3x
mindre risk för
tejpen att fastna
i sertern*

 

25%
mindre tid att sätta*

 

93%
håller med om att det är lätt att använda**

Nya och förbättrade MiniMed™ Quick-serter™ är designad baserat på feedback från användare. Den gör appliceringen enklare, lättare och snabbare.
* MiniMed Quick-serter Usability Test (ER14-8934). 2016. Medtronic data on file.
** MiniMed Quick-serter Usability Summary Report (ETR15-6652). 2016. Medtronic data on file.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.