MiniMedsystemet

Reservoarer

MiniMed® -reservoarerna är konstruerade för att vara säkra och göra det enkelt för dig att fylla på insulin.

VIKTIGA PUNKTER

  • MiniMed-reservoarerna är konstruerade för att vara enkla att fylla på.

Minimed insulin reservoirs

MiniMed reservoar unika egenskaper:

  • Reservoaren går snabbt och effektivt att fylla på och är lätt att hantera - ingen montering krävs, reservoaren är färdig att använda
  • Mindre risk för skada till skillnad från luerreservoarer kräver MiniMed -reservoarerna ingen extra nål: den är inbyggd i TransferGuard
  • Säker, stabil och enkel påfyllning - TransferGuard passar perfekt på insulinflaskan

 

Minimed insulin reservoirs

 

  • Den rundade formen eliminerar luftbubblor

 

  • Mindre läckage och spill - när TransferGuard tas bort försluts reservoaren med ett silikonmembran

MiniMed-reservoarerna finns med volymerna 3 ml för att tillgodose individuella insulinbehov.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.