MiniMedsystemet

Kontinuerlig Glukosmätning

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) ger hela bilden genom att visa höga och låga blodsockervärden som enbart HbA1C och fingerstick inte alltid kan identifiera.

VIKTIGA PUNKTER

 • Vad kontinuerlig glukosmätning är och hur det kan hjälpa dig

Glucose monitoring data graph

Om du använder pumpens funktioner för kontinuerlig glukosmätning kan du se dina glukosvärden dygnet runt. När pumpen kombineras med Guardian 2 Link-sändaren och Nya Generationens Enlite-glukossensorn, skickar den dina avläsningar trådlöst till din MiniMed® 640G. Avläsningarna uppdateras var femte minut och visas på skärmen i färg. Dessa regelbundna uppdateringar kan ge dig en klar förståelse av hur ditt blodsocker uppför sig och minska behovet av blodprov med fingerstick*. Du behöver bara byta glukosmätare var sjätte dag.


Även om du står på multipla dagliga injektioner kan du använda kontinuerlig glukosmätning med Guardian® REAL-Time CGM, vår fristående mätare för kontinuerlig glukosmätning.

FAKTA SOM TALAR FÖR SIG SJÄLVA

Fördelarna med kontinuerlig glukosmätning jämfört med traditionella stick i fingret och HbA1c-testning är väl dokumenterade. Forskning har visat att:

 • Kontinuerlig glukosmätning identifierar fyra gånger fler fall av allvarliga blodsockeravvikelser jämfört med egenkontroll av blodsockret1
 • Kontinuerlig glukosmätning kan ge en signifikant sänkning av HbA1c och har visats sänka HbA1c med upp till 1 % jämfört med vid enbart fingerstick2
 • Kontinuerlig glukosmätning har visats ge korrekta resultat i ett stort antal publicerade studier, vilket betyder att du kan justera behandlingen utifrån tillförlitliga data.​

VAD KAN JAG HA FÖR NYTTA AV DET?

Det finns många vittnesmål och patientberättelser om kontinuerlig glukosmätning. Några exempel:

 • Föräldrar som kan slappna av och inte längre känner att de måste hålla koll på barnet under natten
 • Sportentusiaster och studenter som kan koncentrera sig på tävlingar och tentor utan att behöva oroa sig för blodsockret
 • Människor med stressiga arbetsliv och mycket att göra kan klara vardagen utan att känna oro
 • Kvinnor som är gravida eller planerar att försöka bli gravida
 
Kontinuerlig glukosmätning har gett människor nya insikter. De riktlinjer för pumpbehandling som tagits fram av NICE, det brittiska institutet för hälsa och vårdkvalitet (National Institutes for Health and Care Excellence) innebär att fler och fler får kännedom om kontinuerlig glukosmätning. NICE har publicerat riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning hos vuxna och barn.. Ta en titt på dem så att du kan diskutera detta ingående med ditt vårdteam.
 

Du måste ha en liten glukossensor under huden i upp till sex dagar i taget. Precis som ett infusionsset eller en kanyl går det lätt att föra in sensorn med en automatisk införare som följer med pumpsystemet. 85 % av patienterna tyckte att det var smärtfritt att föra in Enlite**. Sensorn är kopplad till en liten och lätt sändare** som skickar sensorglukosvärden till din insulinpump eller till en fristående CGM-monitor med hjälp av avancerad teknik för trådlös radiofrekvenskommunikation.

Insulinpumpen eller CGM-monitorn visar blodsockervärden på skärmen och ritar upp en trendkurva för data så att du ser exakt hur glukostrenderna ser ut och kan få klart för dig vad som påverkar dem.

Förutom att du kan följa blodsockret på skärmen kan du ställa in varningar på insulinpumpen så att den avger ljud eller vibrerar när det är troligt att ditt blodsocker kommer att hamna på, är på väg mot eller redan har nått, ditt gränsvärde. Med den informationen kan du lättare undvika episoder med hypo- eller hyperglykemi, hålla blodsockret inom målvärdena, sänka ditt HbA1C och få bättre blodsockerkontroll.

 

REFERENSER

 • 1Kaufman FR, et al. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034
 • 2Raccah D, Sulmont V, Resnik Y, et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250
 • * Dessa data är avsedda att komplettera, inte ersätta, den information om blodsockret man får med vanliga blodsockermätare för hemmabruk. Värden från blodprov med fingerstick krävs när insulintillförseln justeras och för kalibrering av glukossensorn. Värdena är inte avsedda att användas direkt för justering av behandlingen utan är tänkta att ge en indikation på när en blodsockermätning kan behövas. Alla justeringar av behandlingen ska bygga på mätdata från en glukosmätare för hemmabruk och inte på värdena från ett system för kontinuerlig glukosmätning.
 • ** Interna arkivdata. Medtronic Minimed, Inc

Guardian™ 2 Link -sändaren är bara kompatibel med MiniMed® 640G insulinpump

MiniLink™-sändaren är kompatibel med MiniMed® Veo™-systemet och Guardian® REAL-Time-systemet för kontinuerlig glukosmätning

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.