MiniMedsystemet

Kontinuerlig Glukosmätning med Enlite-sensorn

Den Nya Generationens Enlite-sensorn är Medtronics senaste och minsta sensor, med förbättrade funktioner och en design som erbjuder unik bekvämlighet och användarvänlighet.

VIKTIGA PUNKTER

 • Fördelar med den nya förbättrade Enlite-sensorn vid kontinuerlig glukosmätning

 Enlite Sensor

VÅRT KOMPLETTA SYSTEM FÖR BÄTTRE SKYDD OCH BLODSOCKERKONTROLL1

I kombination med kontinuerlig glukosmätning med MiniMed® 640G-systemet och den nya Guardian 2 Link-sändaren, får patienterna:

 • Noggrannare sensorvärden i alla glykemiska intervall2
 • Intelligenta SmartGuard®, som erbjuder skydd mot hypoglykemi genom att automatiskt stoppa insulintillförseln när prognosen för sensorglukosvärdet visar att en förinställd gräns för lågt värde närmar sig *
 • 83% av användarna kände sig tryggare med att hantera höga och låga värden när de använde sina system för kontinuerlig glukosmätning3

 

Förbättrade funktioner för hög komfort och användarvänlighet

 • Mindre och mer flexibel sensor: 80 % mindre storlek jämfört med den tidigare Enlite-sensorn
 • Den förbättrade Enlite-sensorn har en innovativ lösning för häftan som ger mindre hudirritation
 • Anslutningen mellan sensor och sändare är förbättrad, vilket minskar risken för databortfall. Om anslutningen mellan sensor och sändare går förlorad kan den nya Guardian 2 Link-sändaren lagra upp till 10 timmar data.

Lätt att föra in

 • Förs in med en knapptryckning
 • Dold nål under införandet
 • 90 graders införingsvinkel

TA REDA PÅ MER OM DEN NYA GENERATIONENS ENLITE INFÖRING I DENNA VIDEO.

 

CGM GER SÄNKT HBA1C OCH FÖRBÄTTRAD BLODSOCKERKONTROLL

Flera randomiserade kontrollerade prövningar145 har visat att kontinuerlig glukosmätning:

 • Upp till 1 % lägre HbA1c utan att risken för svåra hypoglykemier ökar
 • Bättre glykemisk kontroll
 • Fler patienter som når det HbA1c-målvärde som rekommenderas av ADA (American Diabetes Association).

Alla dessa fördelar kan hjälpa dig få bättre kontroll över din diabetes

Referenser

 • *Funktionen för automatiskt stopp bygger på vissa kriterier: sensorglukosvärdet måste ligga inom 70 mg/dl (3,9 mmol/l) från gränsen för lågt blodsocker och prognosen måste vara att det ska bli 20 mg/dl (1,1 mmol/l) över gränsen inom 30 minuter OCH pumpen får inte vara i refraktär fas.
 • **Interna arkivdata. Medtronic Minimed, Inc
 • 1Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320.)
 • 2Enhanced Enlite with MiniMed™ 640G System has a MARD of 9.1% [vs. YSI on Day 3]. Cohen O et al. Accuracy of the continuous glucose sensor used with the predictive low glucose management system. Diabetes Technol Ther 2016; 18(S1): A81-A82.
 • 3MDT internal data on file CER247
 • 4Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N Engl J Med. 2008;359(14):1464-1476.
 • 5Raccah D, Sulmont V, Resnik Y,et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250.
 • -Enlite™ -sensorn är indicerad för vuxna och barn och endast avsedd att användas med produkter från Medtronic: MiniMed® 640G-systemet, MiniMed® Paradigm® Veo™ -systemet, MiniMed® Paradigm® REAL-Time-systemet, Guardian® REAL-Time-systemet för kontinuerlig glukosmätning, iPro™2.
 • -Enlite™ -sensorn är inte avsedd att användas med Medtronic CGMS Gold® och iPro™.
 • -The Guardian™ 2 Link-sändaren är kompatibel med MiniMed® 640G insulinpump, medan MiniLink™ -sändaren är kompatibel med MiniMed® Paradigm® Veo™ -systemet och Guardian® REAL-Time-systemet för kontinuerlig glukosmätning.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.