GUARDIAN® REAL-TIME-SYSTEMET FÖR KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING (CGM)

Guardian® REAL-Time-systemet är ledande inom kontinuerlig dygnet runt-övervakning av blodsockret och erbjuder ökad sjukdomskontroll, trygghet och frihet för alla som har diabetes. CGM-systemet upptäcker fyra gånger flera farliga blodsockertoppar och blodsockerfall än enbart fingerstick, och kan sänka dina A1C-värden betydligt jämfört med enbart fingerstick.12345

Viktiga Punkter

 • Så här kan Guardian REAL-Time-system för kontinuerlig glukosmätning hjälpa dig få bättre kontroll över din diabetes

EXEMPEL PÅ EGENSKAPER:

 • Kontinuerlig visning innebär att du hela tiden kan hålla uppsikt över blodsockernivån
 • Varningar ger dig en bättre förståelse av orsakerna till högt och lågt blodsocker och gör att du kan känna dig tryggare
 • Bekväm och kompakt design

FINGERSTICK GER INTE HELA BILDEN

Fingerstick kan i sig endast visa vilken blodsockernivå du har just vid mättillfället. Föreställ dig hur mycket du skulle få reda på om du kunde se vad som händer mellan varje mätning. Det är som att jämföra ett fotografi och en film.

Upp till 60 % av alla fall av lågt blodsocker upptäcks inte alls med fingerstick.

Med Guardian REAL-Time-systemet får du veta så mycket mer. Du vet alltid hur ditt blodsocker ligger, och dessutom vart det är på väg, hur snabbt det förändras och om det närmar sig ditt gränsvärde. I så fall får du en varning om att du måste göra något. Guardian REAL-Time-systemet gör 288 interstitiella glukosavläsningar varje dag, vilket ger dig trygghet dygnet runt och kan göra det lättare för dig att förstå hur kost, motion och medicinering påverkar ditt blodsocker.

TRE VARNINGSNIVÅER FÖR EXTRA TRYGGHET

Du kan använda alla varningar för att få extra information om blodsockret är på väg att bli för lågt eller för högt1:

 • Prognosvarningar 5, 10, 15, 20, 25 eller till och med 30 minuter innan gränsen för blodsockernivån har nåtts.
 • Varningar om förändringshastighet om blodsockernivån är på väg uppåt eller nedåt. En pil för förändring och två för snabb förändring.
 • Varningar för lågt och högt blodsocker som talar om när du når de gränser du har ställt in.

ETT SYSTEM FÖR ALLA

Du kan ta med dig Guardian® REAL-Time-systemet överallt, oavsett hur aktiv livsstil du har. Mätaren är liten, bekväm och lättburen och kan bäras på bältet, i fickan eller under kläderna. Glukossensorn är densamma som används i alla CGM-system från Medtronic. Den är lätt att föra in och kan bäras i upp till sex dagar i taget. Den kopplas till MiniLink REAL-Time-sändaren*, som är liten, diskret och vattensäker**, och skickar dina blodsockervärden trådlöst till mätaren var femte minut.

Oavsett om du använder insulinpump eller inte bör du överväga Guardian® REAL-Time-systemet om du:

 • Behöver mer information om dina höga och låga blodsockervärden
 • Har dålig medvetenhet om hypoglykemi
 • Försöker få bättre kontroll över din diabetes
 • Har graviditetsdiabetes
 • Har diabetes och är gravid eller planerar att försöka bli gravid
 • Har högt HbA1C och upplever svår hypoglykemi som kräver hjälp från en annan person

Guardian® REAL-Time-systemet är avsett för patienter med typ 1- eller typ 2-diabetes. Det är ett beprövat och testat system* som har varit populärt både på sjukhusen och bland patienterna i många år. Det finns flera skäl till att det är så omtyckt: det är litet och kompakt, kompatibelt med andra Medtronic-produkter, passar alla och, viktigast av allt, supporten från Medtronic, med marknadens största erfarenhet av CGM-teknik.

 

REFERENSER

 • 1 Kaufman FR, et al. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034.
 • 2 Ludvigsson J, et al. Pediatrics. 2003;111(5 pt 1):933-938.
 • 3 Deiss D, et al. Diabetes Care. 2006; 29(12):2730-2732.
 • 4 Bode BW, et al. Diabetes Res Clin Pract. 1999;46(3):183-190.
 • 5 Pitzer KR, et al. Diabetes Care. 2001;24(5):881-885.
 • *MiniLink™-sändaren är kompatibel med MiniMed® Paradigm® Veo™ system och Guardian REAL-Time-systemet för kontinuerlig glukosmätning
 • **Guardian REAL-Time-systemets mätare är vattentålig och designad för att skydda mot stänk och kort nedsänkning, men Medtronic Diabetes rekommenderar att man undviker att avsiktligt sänka ned Guardian REAL-Time-systemets mätare i vatten.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.