MiniMedsystemet

Introduktion till MiniMed® 640G-systemet

Ta reda på mer om MiniMed® 640G-systemet genom att klicka på de olika delar som visas nedan.

REFERENSER

  • 1Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. The STAR 3 Study Group. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363(4):311-320.
  • 2Garg S, Brazg RL, Bailey TS , et al. Reduction in duration of hypoglycemia by automatic suspension of insulin delivery: the in-clinic ASPIRE study. Diabetes Tech Ther. 2012;14(3):205-209.
  • 3Battelino T et al. The SWITCH Study. Pediatric Diabetes 2011 Diabetologia DOI 10.1007/s00125-012-2708-9 Epub ahead of print and Aspire In-Home

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.