MiniMedsystemet

Om insulintillförsel

Infusionsset och reservoarer är viktiga komponenter i en framgångsrik behandling med insulinpump

Alla MiniMed®-infusionsset och reservoarer fungerar som ett enhetligt system tillsammans med pumpen tack vare gränssnitten som är specialdesignade för att ge en bättre och säkrare passning än luerkopplingar.

VIKTIGA PUNKTER

  • MiniMed infusionsset och reservoarer som viktiga komponenter i en framgångsrik pumpbehandling.

Huvudkomponenten i tillförselsystemet är MiniMed-kopplingen som är patentskyddad* , unik och finns på varje infusionsset.

MiniMed Connection

MiniMed-kopplingen är:

  • Ergonomisk– med stor greppyta för bekväm hantering
  • Säker – konstruerad för att minska risken för blockering, oavsiktlig insulintillförsel och läckage

  • Trygg – ett ljudligt klick visar att alla delar sitter säkert kopplade till varandra

 

2 ENKLA STEG FÖR EN SÄKER KOPPLING

Minimed insulin reservoirs Secured insulin delivery connection

De två enkla steg mellan en MiniMed infusionsset, reservoar och insulinpump.

Patienter som har haft möjlighet att pröva både MiniMed- och luerkoppling föredrog MiniMed-kopplingen 3 gånger oftare.**


Återkoppling från våra patienter över hela världen visar att MiniMed-systemet är ett tryggt system: varje år använder våra patienter över hundra miljoner MiniMed-infusionsset och reservoarer.**
 

Ett infusionsset och en reservoar som går att lita på och passar dig och din livsstil är viktigt för att pumpbehandlingen ska fungera bra. De ska gå att integrera i din diabeteshantering och därför bör de väljas med omsorg.

 

Referenser

  • *Paradigm-koppling - US Patent # 6,585,695
  • **Medtronic arkivdata

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.