MiniMedsystemet

CareLink™-programmet för Behandlingshantering

CareLink är namnet på vår familj av terapi programvara.

VIKTIGA PUNKTER

 • Läs om hur CareLink kan hjälpa dig hantera din diabetes.

CareLink Pro

CareLink Personal-programmet är avsett för patienter och körs via en webbplats. Det är ett säkert onlineprogram som laddar ner information från din pump och sammanställer rapporter som gör att du kan hålla kontinuerlig uppsikt över din diabetes och behandling. Om du har med dig en Contour® Next LINK meter från Bayer med dig (om du använder en MiniMed® Veo MiniMed Veo insulinpump eller ett Guardian® Real-Time-system) eller CONTOUR® NEXT LINK 2.4-mätaren från Bayer (om du använder en MiniMed® 640G insulinpump), kan du ladda ned information från din pump hemma eller var som helst där du har åtkomst till internet. Precis som med ett e-postkonto behöver du bara registrera dig och logga in.

CareLink Pro -programmet är designat för läkare och sjukhus och är endast tillgängligt för hälso- och sjukvårdspersonal. De rapporter som genereras innehåller samma data från pumpen som CareLink Personal men är kliniskt mer detaljerade. CareLink Pro-programmet måste laddas ned från en CD-ROM.

SÅ HÄR KAN CARELINK PERSONAL VARA TILL HJÄLP FÖR DIG

 • Bättre kontroll
  En klinisk studie har visat att användare av CareLink Personal-programmet hade bättre kontroll (HbA1c) jämfört med de som använde insulinpump utan CareLink Personal1. Prövarna ansåg att det berodde på “mer kontakt via internet med vårdgivarna”.
 • Lättare att urskilja mönster och hitta problem
  Lättlästa rapporter gör det lättare att förstå hur insulin, kolhydrater och motion påverkar blodsockret.
 • Samarbeta på distans med vårdgivaren
  Mellan besöken kan din vårdgivare gå igenom data i ditt CareLink Personal-program via internet för att kunna anpassa behandlingen bättre när det behövs.
 • Få ut mesta möjliga av ett program
  CareLink kan ladda ned data från många olika blodsockermätare. Om du matar in dem i pumpen (med Bolus Wizard®) kan du ladda ned alla dina blodsockeravläsningar genom pumpen på en och samma gång.
 • En tydligare bild
  Med pumpens funktion för kontinuerlig glukosmätning kan du få en tydligare bild av glukostrenderna, insulinanvändning, blodsockeravläsningar på ett enda ställe – utan några loggböcker.

Nyckeln till god diabeteskontroll är att förstå hur insulindoser, matvanor och läkemedel påverkar ditt blodsocker. Informationen presenteras i form av lättolkade diagram och tabeller som gör det lättare för dig att urskilja mönster och hitta problem. Det kan hjälpa dig och din läkare eller diabetessköterska att hitta orsaken till att du får lågt eller högt blodsocker vid vissa tidpunkter.

Dela dina data med din klinik

Med CareLinks unika funktioner kan vårdpersonalen se dina data på sina datorer på sjukhuset eller mottagningen. Om din mottagning har CareLink Pro-programmet kan du ge personalen tillåtelse att gå in på ditt konto. Då kan de snabbt och säkert länka från sina datorer till ditt onlinekonto och ladda ned data.

CareLink Report

RAPPORTER FRÅN CARELINKPERSONAL

CareLink Personal-programmet gör det lättare för dig att följa dina blodsockervärden och sensorglukosvärden och se hur de förhåller sig till ändringar av dina levnadsvanor, t.ex. motion och kost. De tydliga och lättlästa rapporterna innehåller diagram och tabeller som visar förändringarna grafiskt och innehåller faktiska värden.

Den lista över rapporttyper som visas i programmet kan variera beroende på från vilka enheter du har laddat upp data, men beskrivningarna nedan ger en översikt över de olika typer du kan välja mellan.

De vanligaste rapporttyperna:

 • Rapport med snabböversikt
  Visar vilken inverkan insulintillförsel, kost och motion har haft samt blodsockerkontroll och glukossensorvärden för en tvåveckorsperiod.
 • Rapport med överlagda dagar
  Bygger på data från kontinuerlig glukosmätning i upp till sju dagar. När du har valt de sju dagar som du vill se glukossensorvärdena för läggs alla rapporterna ovanpå varandra så att du kan jämföra dag för dag.
 • Rapport med överlagda måltider
  Innehåller den måltidsinformation som finns registrerad i loggboken i CareLink Personal och beräkningsdata från Bolus Wizard.
 • Daglig sammanfattning
  Rapport med fokus på en enda dag med tre diagram och data från mätare och sensoravläsningar, insulinanvändning, hur mycket kolhydrater du har ätit och dina motionsvanor.

Det här behöver du för att komma igång

För att komma igång med CareLink Personal behöver du:

 • Tillgång till en dator med något av följande operativsystem:
  •    Windows® 98SE/ME, 2000, XP, Vista (32 or 64 bit)
  •    Windows 7 (32 or 64 bit)
  •    Windows 8
  •    Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
 • En pålitlig internetanslutning
 • Microsoft® Internet Explorer version 5.5 (SP2) eller högre, eller Safari 4, 5 eller 6.
 • Adobe® Reader version 5.0 eller högre
 • A CareLink USB-anslutning (om du använder en MiniMed Veo insulinpump eller ett Guardian Real-Time-system) CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätaren från Bayer (om du använder en MiniMed 640G insulinpump)
 • En blodsockermätare (med lämplig kabel om du vill ladda ned detta till CareLink Personal separat. Du kan be mätarleverantören om en sådan kabel)

Så här registrerar du dig

 1. Registrera dig på webbplatsen för CareLink Personal: http://carelink.minimed.eu
 2. Följ stegen som anges på webbplatsen för nedladdning till din pump

(Var noga med att inte ansluta din CareLink-USB eller CONTOUR NEXT LINK 2.4  innan du har fått en uppmaning att göra det via webbplatsen.

Sedan är allt du behöver för att använda CareLink internetåtkomst, din CareLink-USB (om du använder en MiniMed Veo insulinpump eller ett Guardian Real-Time-system) eller CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätaren från Bayer (om du använder en MiniMed 640G insulinpump) och din insulinpump. Så enkelt är det!

Skydd av personuppgifter och säker hantering av data

Medtronic Diabetes är noga med att skydda dina personuppgifter. CareLink Personal-programmet följer de strängaste bestämmelserna för skydd av personuppgifter, bland annat riktlinjerna i HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Systemet använder också SLL (Secure Sockets Layer), en datakrypteringsteknik som innebär att data är oläsbara under överföring.

Det är ofta säkrare att spara data i CareLink Personal-programmet än på din hemdator med internetuppkoppling. Vi använder en arkitektur i tre nivåer som innebär att data skyddas av tre separata brandväggar.

 

REFERENSER

 • 1 Corriveau EA, Durso PJ, Kaufman ED, Skipper BJ, Laskaratos LA, Heintsman KB. Effect of Carelink, an Internet-based insulin pump monitoring system, on glycaemic control in rural and urban children with Type 1 diabetes mellitus. Pediatric Diabets. 2008;9(4, pt 2):360-366.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.