Martina berättar om sin dotter Annelis diabetes

Läs om hur insulinpumpen hjälpte Anneli och hennes mamma Martina att få blodsockret under kontroll igen.

 

Patientberättelse

Martina berättar om sin dotter Annelis diabetes

Har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2011

När Anneli fick diagnosen typ 1-diabetes var min första tanke att jag ville att vi skulle kunna fortsätta leva som tidigare: ha roligt och skratta utan att behöva vara oroliga för insulinnivåer. Vår läkare och sköterska på sjukhuset övertygade mig om att Anneli skulle få bättre kontroll – och ett bättre liv – med en insulinpump. Hon hade helt rätt!  Under åren har vi varit med på löptävlingar tillsammans, flugit runt hela världen och till och med åkt skidor i Lappland. Tack vare insulinpumpen som gör att Anneli kan ha bättre kontroll kan vi göra allt vi vill igen.

- MARTINA

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.