MiniMedsystemet

BYTESFREKVENS AV MINIMED™ INFUSIONSET OCH RESERVOARER

2-3 DAGARS BYTESFREKVENS REKOMMENDERAS

FÖR BÄTTRE GLYKEMISK KONTROLL 1
BYT SET VAR 2–3 DAG
FÖR BÄTTRE GLYKEMISK KONTROLL
  • Att byta reservoar och infusionset var 2–3 dag förbättrar upptaget av insulin genom vävnaden runt det nya stickstället och ökar därmed ditt blodsockerkontroll och minskar risken för hyperglykemier.1
  • Korrekt bytesfrekvens hjälper dig att undvika lokala komplikationer som smärta, irritation, blåmärken, klåda, svullnad, insulinkuddar, mm.2
  • Rätt bytesfrekvens minskar även riskerna för fel på infusionsetet, t.ex. att kanylen blockeras, böjs, vrids, eller kommer loss.2

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.