PERSONER MED DIABETES BERÄTTAR

De flesta som har typ 1-diabetes tycker att det är svårt att hålla blodsockret under kontroll. Oavsett hur ditt liv ser ut kan du få bättre kontroll över blodsockret med en insulinpump. Läs om hur andra med typ 1-diabetes hanterar sin sjukdom.

LEVA MED EN PUMP

Läs om hur
en insulinpump kan ge dig
större flexibilitet i vardagen

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.