Planera graviditet

Planera för en graviditet med diabetes

Viktiga Punkter

 • Att tänka på om man planerar att försöka bli gravid

Med rätt vård och hantering är det fullt möjligt för kvinnor med typ 1-diabetes att få en problemfri graviditet och en förlossning utan komplikationer.

Oavsett om du vill försöka skaffa barn eller redan är gravid kan engagemang och noggrann planering skapa förutsättningarna för att du ska få ett friskt barn. En kvinna som har typ 1-diabetes behöver tänka på en del särskilda faktorer före, under och efter förlossningen.

Kroppen förändras under graviditeten

Kroppen genomgår många förändringar under graviditeten som påverkar insulinbehovet, och blodsockret måste hållas under strikt kontroll. Detta är väldigt viktigt eftersom gravida kvinnor kan drabbas av:

 • Hypoglykemi
  Gravida kvinnor kan ha ökad tendens att få lågt blodsocker, särskilt när de sover och under natten.*
 • Hyperglykemi
  Hög blodsockernivå före graviditeten och i dess tidiga skede är förknippat med ökad risk för missfall och fosterskador och kan vara riskabelt för barnet.*
 • Glukosinstabilitet
  Graviditetsillamående, hyperglykemi efter måltider och hormonsvängningar kan störa en gravid kvinnas måltids- och injektionsschema och göra det svårt att hålla blodsockret inom målintervallet, vilket kan påverka barnet.*

Det kan förekomma stora variationer från dag till dag om man har diabetes, och det är viktigt att förstå hur kroppen förändras under graviditeten så att man kan ha så bra kontroll som möjligt.

Tack vare insulinpumpen födde jag en frisk dotter – för mig var det ett mirakel! Nu vill jag aldrig använda något annat än pump.

- CINDY

 

REFERENSER

 • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.