Planera graviditet

Insulin under graviditeten

Viktiga Punkter

 • Förändringar av insulinbehovet under graviditeten
 • Före befruktningen och under första trimestern
  Om du kan hålla blodsockret under kontroll före och i början av graviditeten minskar risken för komplikationer för barnet. Men det är samtidigt en tid när risken för hypoglykemi är större, så insulindosen kan behöva minskas under första trimestern.
 • Andra trimestern
  Vid den här tidpunkten i graviditeten är moderkakan fullt utvecklad och hormonnivåerna börjar öka stadigt, vilket betyder att insulinbehovet också ökar. Särskilt bolusinjektionerna före måltiderna kan behöva höjas för att hålla blodsockret under kontroll efter maten.
 • Tredje trimestern
  Eftersom insulinet tas upp långsammare och sänker blodsockret mindre effektivt i slutet av graviditeten måste du ta större doser ännu tidigare, upp till 30 till 40 minuter före måltid.En strikt blodsockerkontroll under den sista trimestern kan vara gynnsam för det sista skedet av barnets organutveckling, göra att födelsevikten blir normal och minska risken för att ditt nyfödda barn ska ha hypoglykemi.
 • Värkarbete och förlossning
  Under förlossningen övervakas blodsockernivån noga för att den ska kunna hållas inom målintervallet. Det kan behövas små bolusinjektioner av insulin, och många kvinnor väljer att fortsätta använda insulinpump under förlossningen.
  Omedelbart efter förlossningen och i upp till 24 timmar efteråt kan insulinbehovet minska kraftigt och målhalten för blodsockret kan ändras.
 • Hemma igen
  Anpassningen till det nya livet med barnet medför ofta svårförutsägbara sömn- och mattider, vilket kan vara svårt att hantera om man har diabetes.
  Hos kvinnor som ammar kan blodsockret sjunka snabbt under och efter amningen, vilket gör det svårt att kontrollera blodsockernivån regelbundet och minska insulindoserna vid behov.

Efter en månads insulinpumpsbehandling hade mitt HbA1c sjunkit från 8,3 till 6,2  och så upptäckte jag dessutom att jag var gravid! Bytet från insulininjektioner till kontinuerlig subkutan insulininjektion med pump gav mig en frihet jag aldrig hade kunnat föreställa mig innan!

- MARIA

SÄNKT HBA1C KAN MINSKA RISKEN FÖR KOMPLIKATIONER

HbA1c: ett viktigt mått på hur effektivt diabetes hanteras. Visar mängden glukos som har bundits till de röda blodkropparna under de senaste 2 till 3 månaderna och därmed hur väl sjukdomen har hållits under kontroll.

Ett av målen för alla gravida kvinnor med typ 1-diabetes är att hålla blodsockernivån under kontroll. HbA1c ska följas var tredje månad med målet att hålla det under 7 % (53 mmol/L) eller på ett målvärde som din läkare ställer upp*


Därför upptäcker kvinnor ofta att de måste justera sin behandling för att nå glykemimålen utan blodsockerfall. Det kan innebära:

 • Små korrigeringsbolusar under dagen när blodsockret hamnar utanför målintervallet, vilket kräver fler injektioner.
 • Anpassning av insulindoserna före måltiderna för att hålla blodsockret nere efteråt och undvika ytterligare korrigeringar.
 • Täta kontroller av blodsockernivån som underlag för att anpassa behandlingen.

Så hur kan du som kvinna med typ 1-diabetes som vill bli eller redan är gravid hålla blodsockret under bättre kontroll trots ständiga hormonsvängningar?

REFERENCER

 • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.