Planera graviditet

Behandling under graviditeten

VIKTIGA PUNKTER

  • Fler funktioner hos insulinpumpar

Många med typ 1-diabetes skulle kunna ha nytta av en insulinpump utan att de ens vet om det. Om något av följande gäller för dig kan du troligen få bättre blodsockerkontroll med en insulinpump:

  • Känner oro för långsiktiga komplikationer
  • Är rädd för sprutor
  • Har svårt att hantera höga och låga blodsockervärden
  • Är rädd för blodsockerfall, särskilt på natten
  • Ligger utanför målområdet för HbA1c
  • Har låg medvetenhet om blodsockerfall
  • Behöver större flexibilitet i det dagliga livet

Det bästa sättet att hålla en hälsosam blodsockernivå är att testa blodsockret (egenkontroll) minst fyra gånger per dag och göra justeringar av insulindosen om det behövs. MiniMed® 640G insulinpump, kan med hjälp av Bolus Wizard® göra de beräkningar och justeringar som behövs, så att din blodsockerkontroll blir bättre.

Diskutera med din läkare om insulinpumpsbehandling kan vara rätt för dig.

FLER ALTERNATIV MED MINIMED® 640G INSULINPUMP

MiniMed 640G insulinpump finns också med en kompletterande inbyggd funktion för kontinuerlig glukosmätning (CGM) och CareLink -programmet för behandlingshantering.

MiniMed 640G insulinpump med kontinuerlig glukosmätning är den enda insulinpumpen med funktionen SmartGuard®, som kan bidra till att minska konsekvenserna av hypoglykemi. Om blodsockret håller på att bli farligt lågt kan SmartGuard förutsäga 30 minuter i förväg att du håller på att passera gränsen och kan stoppa insulintillförseln automatiskt. När blodsockret har återgått till normalnivå ser SmartGuard automatiskt till att du får insulin som vanligt igen. Detta kan vara en stor fördel jämfört med egenkontroll av blodsockret eftersom det integrerade MiniMed-systemet varnar dig innan blodsockret passerar förinställda gränser samt visar aktuella glukostrender.


REFERENSER

  • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.