Lydia berättar om sin diabetes

Läs om hur Lydias utmärkta blodsockerkontroll gav henne en graviditet utan komplikationer och ett friskt barn.

Patientberättelse

Lydia berättar om sin diabetes

Har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2011

När jag bestämde mig för att skaffa barn var min sköterska och läkare noga med att tala om för mig att jag måste ha väldigt bra kontroll på blodsockret både före och under graviditeten. De rekommenderade att jag skulle byta från multipla dagliga injektioner till en insulinpump. Efter att jag hade gjort det gick mitt HbA1c ner till 6,0. Jag hade inga blodsockersvängningar under graviditeten och själva förlossningen gick perfekt. Pumpen hjälpte mig definitivt att få ett friskt barn, och nu är vi en lycklig familj.

- LYDIA

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.