Sabine berättar om sin diabetes

Läs om hur Sabine tvekade att skaffa barn tills hon hittade ett sätt att hålla blodsockret stabilt.

Patientberättelse

Spela upp video

Sabine berättar om sin diabetes

Har bättre kontroll tack vare sin pump sedan 2010

För två år sedan bestämde vi oss för att skaffa barn. Men det visade sig att mina blodsockervärden inte var tillräckligt bra då, vilket var en stor besvikelse. Sedan rekommenderade min doktor behandling med insulinpump för att jag skulle komma ner till tillräckligt låga HbA1c-värden. Det tog inte lång tid med pumpen innan mina värden var så bra att han sade att jag kunde försöka bli gravid. Och det dröjde inte länge innan jag lyckades! Jag tänker på min insulinpump som ett litet mirakel. Men det verkliga underverket är förstås min underbara, friska son.

- SABINE

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.