Minska risken för komplikationer

Är pump rätt alternativ för dig?

Viktiga Punkter

  • Fler funktioner hos insulinpumpar

Många barn med typ 1-diabetes skulle kunna ha nytta av en insulinpump utan att de vet om det. Om något av följande gäller för barnet eller föräldrarna kan barnet troligen få bättre blodsockerkontroll med en insulinpump:

  • Är rädd för sprutor
  • Har svårt att hantera höga och låga blodsockervärden
  • Är rädd för blodsockerfall, särskilt på natten
  • Ligger utanför målområdet för HbA1c
  • Har låg medvetenhet om blodsockerfall
  • Känner oro för långsiktiga komplikationer
  • Behöver större flexibilitet i det dagliga livet

Det bästa sättet att hålla blodsockret inom målintervallet är att testa den (egenkontroll) minst fyra gånger per dag och justera insulintillförseln efter behovet. MiniMed® 640G insulinpump kan göra de beräkningar och justeringar som bidrar till bättre blodsockerkontroll.

Diskutera med din läkare om insulinpumpsbehandling kan vara rätt för ditt barn.

FLER ALTERNATIV MED MINIMED® 640G INSULINPUMP

MiniMed 640G  insulinpump finns också med den kompletterande integrerade funktionen kontinuerlig glukosmätning (CGM) och CareLink™ -programmet för behandlingshantering. 

MiniMed 640G insulinpump med kontinuerlig glukosmätning är den enda insulinpumpen med funktionen SmartGuard®, som kan bidra till att minska konsekvenserna av hypoglykemi* Om blodsockret håller på att bli farligt lågt kan SmartGuard förutsäga 30 minuter i förväg att du håller på att passera gränsen och kan stoppa insulintillförseln automatiskt. När blodsockret har återgått till normalnivå ser SmartGuard automatiskt till att du får insulin som vanligt igen. Detta kan vara en stor fördel jämfört med egenkontroll av blodsockret eftersom det integrerade MiniMed-systemet varnar dig innan blodsockret passerar förinställda gränser samt visar aktuella glukostrender.

MiniMed® 640G-system


Referenser

  • * Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.