KUNDREGISTRERING

Genom att registrera dig på MiniMed Care får du:

MiniMed Care Benefits
Hjälpfulla Tips & tricks
24/7 Hjälplinje
Praktisk Utbildningsverktyg
Gratis silikonskydd till din pump

För att registrera dig behöver du :

  • Använda en Medtronic insulinpump
  • Bo i Sverige

UPPGIFTER OM PUMPEN

VILKET SERIENUMMER HAR DEN PUMP DU ANVÄNDER NU?

Serienumrets placering på Medtronic MiniMed Veo och MiniMed 640G

Serienumret på din Medtronic-pump finns på baksidan, t.ex. PAR123456H eller AA1234567A
Behöver du hjälp med att hitta serienumret? Ring +44 01923 205167

PUMPMODELL

KONTAKTUPPGIFTER FÖR PUMPANVÄNDARE

Vänligen ange 0xxxxxxx (till exempel – 0705350303). Ditt telefonnummer måste bestå av minst 8 siffror.
Vänligen ange 0xxxxxxx (till exempel – 0852500711). Ditt telefonnummer måste bestå av minst 10 siffror; är den inte det kan du sätta fler nollor framför numret.

ADRESSUPPGIFTER

Vänligen skriv in din adress så vi kan leverera ditt gratis silikonskydd
SJUKHUSINFORMATION

INLOGGNINGSUPPGIFTER

Denna e-postadress fungerar som ditt användarnamn. E-postmeddelanden från MiniMed Care skickas till denna adress.

VÄLJ ETT LÖSENORD

Mina personuppgifter

Jag samtycker till att Medtronic samlar in och behandlar mina personuppgifter i enlighet med företagets policy för skydd av personuppgifter för att använda dem för min MiniMed Care-support.

  • Det kan innefatta att skicka information till mig om diabetesbehandling och produktuppdateringar som kan vara av intresse för mig samt att kontakta mig för återkoppling om hur nöjd jag är med produktsupporten.
  • Behandlingen av personuppgifter kan också utföras av dotterbolag till Medtronic och deras underleverantörer i och utanför EES-området, i enlighet med Medtronics policy för skydd av personuppgifter.
  • I egenskap av ombud för pumpanvändaren, intygar jag att jag har inhämtat pumpanvändarens samtycke till att lämna ut hans eller hennes personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan.
  • Mer information om hur Medtronic behandlar personuppgifter samt de registrerades rättigheter när det gäller personuppgifterna finns i Medtronics policy för hantering av personuppgifter.
  • Jag kan när som helst återta mitt samtycke via webbplatsen eller genom att skriva till Medtronic.
  • Jag godkänner att Medtronic delar mina uppgifter med företag exempelvis inom logistik för att leverera produkter såsom silikonskal eller skins för pumpen.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.