Vår innovation

VÅR INNOVATION

Revolutionera hanteringen av diabetes

Under 30 års tid har Medtronic lett revolutionen av diabetesvården. Vår historia visar vår vision och hur mycket vi satsar på att utveckla system som imiterar bukspottkörtelns naturliga funktion.

VIKTIGA PUNKTER

  • Medtronics åtagande att förbättra diabeteshanteringen globalt


År 1983 var vi först ute med kontinuerlig insulintillförsel, och lanserade vår första insulinpump som den mest innovativa lösningen för att tillföra kroppen insulin och normalisera blodsockerkontrollen för diabetiker.

Sedan dess har Medtronic förblivit marknadsledande och blivit känt för excellens inom insulinpumpsbehandling, kontinuerlig glukosmätning och tillhörande databehandling.

  • Vi var först med att lansera produkter för kontinuerlig glukosmätning på marknaden och är de enda som erbjuder en FDA-godkänd produkt för vårdpersonal.
  • Vårt mål är att kunna släppa den första konstgjorda bukspottkörteln på marknaden inom några år.
  • Vi är först på marknaden med funktionerna hos det integrerade MiniMed 640G-systemet som kan hjälpa användaren till bättre kontroll* 1 genom att minska risken för hypoglykemiepisoder2 och erbjuda personlig anpassning som gör den dagliga hanteringen av diabetes enklare och bekvämare.

Vårt mål är att ständigt förfina våra tjänster och verktyg och stärka våra patienters förtroende och tillit. Med vår avancerade insulinpumpsbehandling i kombination med våra produkter för kontinuerlig glukosmätning och databehandling erbjuder vi diabetesbehandling i teknikens framkant. En lösning för den som lever med typ 1-diabetes, i dag och i framtiden.

FRAMTIDENS DIABETESHANTERING

 

Vår första prioritet är att skapa en konstgjord bukspottkörtel i form av ett slutet system– "closing the loop" – som övervakar blodsockret dygnet runt och automatiskt ger rätt dos insulin.

Vi var först med MiniMed® Veo™ och nu i och med det MiniMed® 640G-systemet  (med innovativ teknik som imiterar hur en frisk bukspottkörtel tillför kroppen insulin och därmed ger bättre kontroll) är vi nästan framme vid målet. Nu koncentrerar sig våra forskare på att utveckla en metod för att reglera insulintillförseln utan att användaren behöver ingripa över huvud taget.


När vi är klara med vårt slutna system är vi säkra på att det kommer att förändra livet för miljontals människor med diabetes över hela världen.

Alla påståenden om förväntad regulatorisk granskning eller godkännande är prognoser och föremål för risker och osäkerheter.

Referenser

  • * 1. Jämfört med multipla dagliga injektioner, enligt den kliniska studien STAR 3: Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320. 2. Garg S, Brazg RL, Bailey TS , et al. Reduction in duration of hypoglycemia by automatic suspension of insulin delivery: the in-clinic ASPIRE study. Diabetes Tech Ther. 2012;14(3):205-209.

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.