Varningar och alarm för MiniMed insulinpumpar

Välj insulinpump nedan:

> Varningar och larm för MiniMed Veo
> Varningar och larm för MiniMed 640G

VARNINGAR OCH ALARM PÅ DIN MINIMED 640G INSULINPUMP

Varningar

En varning gör dig medveten om en situation som du kan behöva göra något åt. När en varning kommer bör du kontrollera vad din pump vill tala om för dig. Exempel på varningar är Låg reservoar och Lågt batteri.

När pumpen ger en varning:

Indikatorlampa för meddelanden:

Den röda lampan på pumpen blinkar en gång, följt av en paus, blinkar igen följt av paus, osv. Sekvensen fortsätter tills varningen raderas. Blinkningsmönstret visas här:

Ljud

Beroende på dina ljudinställningar avger pumpen en upprepad varningston, en kontinuerlig vibration med två pulser eller båda delarna.

Skärm

Pumpen visar ett meddelande med en gul ikon och anvisningar om vad du ska göra.
Så här åtgärdar du och raderar varningen:

  1. Läs texten på skärmen för att se vad varningen gäller och vad du ska göra.
  2. Tryck påPress.
  3. Tryck påPress.

Skärmbild vid lågt batteri på Minimed 640G

Om du inte svarar på en varning kommer pumpen pipa/vibrera enligt inställning var femte minut tills dess varningen raderas.

Alarm

Ett alarm visar att något hindrar insulintillförseln från pumpen. Du får inte insulin. Det är viktigt att du åtgärdar alarmet direkt. Exempel på alarm är att insulinflödet är blockerat eller att batteriet måste bytas omedelbart.

När pumpen avger ett alarm:

Indikatorlampa för meddelanden

Den röda lampan på pumpen blinkar två gånger, följt av en paus, blinkar två gånger igen följt av paus, osv. Sekvensen fortsätter tills varningen raderas. Blinkningsmönstret visas nedan:

Indikatorlampa för alarm på MiniMed 640G insulinpump

Ljud

Beroende på dina ljudinställningar avger pumpen en upprepad varningston, en kontinuerlig vibration med tre pulser eller båda delarna.

Skärm

Pumpen visar ett meddelande med en röd ikon och anvisningar om vad du ska göra.

Så här åtgärdar du och raderar varningen:

  1. Läs texten på skärmen för att se vad alarmet gäller och vad du ska göra.
  2. Tryck påPress .
  3. Tryck påPress .

Åtgärda och radera alarm på MiniMed 640G insulinpump

Om du inte svarar på ett alarm kommer pumpen pipa/vibrera enligt inställning varje minut i 10 minuter. Efter 10 minuter övergår alarmet till sirenljud.

VIKTIGT

Info  Det är viktigt att du kan åtgärda alarm om att Insulinflödet är blockerat.

Detta alarm betyder att insulin inte kommer igenom slang eller kanyl. Om alarmet kommer, kontrollera om infusionssetet har lossnat eller om det är ett veck på slangen.

  • Om du inte kan hitta något fel och inte omedelbart kan byta reservoar och infusionsset kan du välja Återuppta basal. Om ett nytt alarm för blockerat insulinflöde kommer, följd anvisningarna på skärmen. Välj Återställ och byt reservoar och infusionsset.
  • Om du hittar felet eller om det är slut på insulin i reservoaren ska du följa stegen på skärmen. Välj Återställ och byt reservoar och infusionsset.

 

Innehållet och uppgifterna på denna webbplats är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Patientberättelserna handlar om enskilda patienters unika upplevelser. Hur olika personer svarar på behandlingen kan variera. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. 

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med ensamrätt. Ingen del av denna webbplats får på något sätt eller med några medel återges utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite och CareLink är varumärken som tillhör Medtronic, Inc. och dess dotterbolag. CONTOUR är ett varumärke som tillhör Ascensia Diabetes Care Sweden AB.